Kom med 2018

Stadsfestivalen Moon River arrangeras för sjunde gången i Borgå inkommande sommar, lördagen den 25.8.2018. Moon River är redan en tradition I Borgå! Som arrangör står Moon River Porvoo Ry. Om du vill finnas på vår e-postlista, sänd ett mejl till laura.pulkkinen(at)moonriverporvoo.fi

Arbetsgruppen MoonRiver

Pentti Kinosmaa, ordförande i styrelsen / pentti.kinosmaa@teatterisoittorasia.com, 040 557 3223
Laura Pulkkinen, koordinator / laura.pulkkinen@moonriverporvoo.fi, 040 577 7883
Birgitta Palmqvist, styrelsesekretarare
Iina Virkki, styrelsemedlem

Medlemsavgifter 2018

Vem som helst privatperson eller vilken som helst organisation kan stöda Moon River Porvoo rf samt MoonRiver evenemanget genom att gå med som medlem i föreningen. Enda kravet är att den nya medlemmen godkänner föreningens verksamhet och stadgar, samt betalar medlemsavgift på Moon River Porvoo rf:s konto. Medlemsavgiften 2018 är minst 20 € / privatperson och minst 50 € /samfund. Medlemsavgiften har ingen övre gräns.

Information gällande inbetalning av medlemsavgift

Mottagare: Moon River Porvoo rf
Konto: Porvoon Osuuspankki FI88 5358 0620 3081 29
Summa: Minst 20 € privatperson, minst 50 € samfund
Referensnummer: 1009

Efter att Du har betalat medlemsavgiften, meddela därom åt koordinator Laura Pulkkinen laura.pulkkinen@moonriverporvoo.fi. Meddela tillika medlemmens eller medlemmarnas e-postadress och telefonummer för medlemsregistret. Ett varmt tack för att du går med i föreningen och för understödet!

Marknadsföringsavgifter 2018

Evenemanget är, såsom under tidigare år, ett öppet evenemang och alla är välkomna att delta med program.  Händelsen har inga deltagaravgifter, men av arrangörer och producenter av program samlas in en marknadsföringsavgift, som täcker evenemangets marknadsföringskostander. Då du betalar marknadsföringsavgiften, finns du med i evenemangets gemensamma marknadsföring och får rättighet att nyttja MoonRiver –logon i samband med evenemanget.

Marknadsföringsavgiftens storlek är

50€ för föreningar, caféer, och medlemmar i Gamla stans köpmannaförening samt övriga motsvarande små butiker och företag
100€ andra företag
150€ utskänkningsrestauranger

Information gällande inbetalning av marknadsföringsavgift

Mottagare: Moon River Porvoo rf
Konto: Porvoon Osuuspankki FI88 5358 0620 3081 29
Summa: 50 e / 100 e / 150 e
Referensnummer: 1012

Print Friendly, PDF & Email