Moon River Porvoo rf

Moon River Porvoo r

Föreningen har som syfte att ge liv åt Borgå centrum och väcka kollektiv känsla mellan invånarna i staden. Föreninegn arrangerar årligen MoonRiver-evenemanget, informerar om sin verksamhet och arrangerar kulturevenemang. 

 

Moon River Porvoo rf styrelse

Pentti Kinosmaa, ordförande
Birgitta Palmqvist, sekreterare
Laura Pulkkinen, medlem
Iina Virkki, medlem

Medlemsavgifter 2018

Vem som helst privatperson eller vilken som helst organisation kan stöda Moon River Porvoo rf samt MoonRiver evenemanget genom att gå med som medlem i föreningen. Enda kravet är att den nya medlemmen godkänner föreningens verksamhet och stadgar, samt betalar medlemsavgift på Moon River Porvoo rf:s konto. Medlemsavgiften 2018 är minst 20 € / privatperson och minst 50 € /samfund. Medlemsavgiften har ingen övre gräns.

Information gällande inbetalning av medlemsavgift

Mottagare: Moon River Porvoo rf

Konto: Porvoon Osuuspankki FI88 5358 0620 3081 29

Summa: Minst 20 € privatperson, minst 50 € samfund

Referensnummer: 1009

Efter att Du har betalat medlemsavgiften, meddela därom åt koordinator Laura Pulkkinen laura.pulkkinen@moonriverporvoo.fi. Meddela tillika medlemmens eller medlemmarnas e-postadress och telefonummer för medlemsregistret. Ett varmt tack för att du går med i föreningen och för understödet!

Print Friendly, PDF & Email