För Företagen

Företagssamarbete

Moon River -stadsevenemanget har arrangerats i Borgå sedan 2012 med 70-90 olika evenemang per år. Såsom brukligt är på stadsevenemang, finns kulturprogram på olika håll och i olika kulturgenre. Teater, konserter, workshops, popup-caféer, familj- och barnevenemang, dans, film, bildkonst, restaurangprogram mm. Publiken har tagit väl emot evenemanget och vi har fått positiv feedback.

Idén med evenemanget är att vara öppet för alla som vill produceraprogram, inga begränsningar eller valprocesser finns. Producenterna svarar för sina egna arrangemang och sin budget. Arrangören Moon River Porvoo rf har som uppgift att koordinera och marknadsföra helheten samt sköta kontakterna till myndigheter och stadens aktörer.

Moon River Porvoo rf:s kostnader består av koordineringsarbetet. Marknadsföringskostnaderna består av upprätthållandet av hemsidorna, tryck av affischer och programbroschyrer samt informationsverksmaheten. Samarbetet med lokal media är mycket bra och bl.a. Östnyland och Uusimaa har deltagit starkt och skrivit mycket om evenemanget. Samarbetet med Borgå stad är också fint och har bestått av bl.a. marknadsföring och tekniska frågor. Borgå stads kulturtjänster har dessutom producerat program. Samarbetet med många företag har haft stor betydelse. Utan dessa satsningar kan evenemanget inte arrangeras.

Evenemanget har under årens lopp blivit ett återkommande evenemang, som alla kan delta i och där både professionella och amatörer samt skolor kan komma med program. Föreningens syfte är att möjliggöra ett mångsidigt kulturutbud, att utveckla evenemanget och att organisera det så att så många som möjligt kan delta, både som producenter och som åskådare.

Moon River -evenemanget koordineras av Moon River Porvoo rf, som tar hand om bl.a. följande:
– samarbetskumpaner och sponsorering
– information och marknadsföring
– koordinering av evenemanget
– restaurangsamarbetet
– teknik och praktisk arrangemang

Samarbetspartnernas synlighet:
– Moon River interrnetsida
– Facebook
– tidningsannonser
– broschyrer och affischer
– information
– övrigt markandsföringsmaterial

Print Friendly, PDF & Email