Yrityksille

Yritysyhteistyö 

Moon River -kaupunkitapahtumaa on järjestetty Porvoossa vuodesta 2012 lähtien. Moon Riverissä on toteutettu vuosittain noin 70-90 erilaista tapahtumaa. Kaupunkitapahtumille ominaisesti tapahtumatarjontaa on ollut laajasti kulttuurin eri aloilta; teatteria, konsertteja, työpajoja, popup-kahviloita, perhe- ja lastentapahtumia, tanssia, elokuvia, kuvataidetta, ravintolaohjelmaa, jne. Yleisön vastaanotto on ollut hyvää ja tapahtuma on saanut paljon positiivista palautetta.

Tapahtuman ajatus on olla avoin, ja kaikki halukkaat tapahtumatuottajat ja muut toimijat voivat osallistua kokonaisuuteen; mitään rajoituksia tai valintaprosessia ei ole. Tuottajat vastaavat omista tapahtumistaan järjestelyiden ja budjetin osalta, Moon River Porvoo ry:n järjestäjien tehtävä on koordinoida ja markkinoida kokonaisuutta, sekä hoitaa suhteet viranomaisiin ja kaupungin toimijoihin.

Moon Riverin Ry:n kulut kohdistuvat koordinoinnin palkkioon. Markkinointikuluja syntyy lisäksi lähinnä verkkosivujen ylläpitämisestä, julisteiden ja esitteiden painatuksesta ja tiedotustoiminnasta. Yhteistyö paikallisen median kanssa on ollut erittäin hyvää ja mm. Uusimaa ja Östnyland ovat olleet hyvin vahvasti mukana ja kirjoittaneet tapahtumasta kiitettävästi. Yhteistyö Porvoon kaupungin kanssa on ollut hyvää ja yhteistyötä on tehty lähinnä markkinoinnissa ja erilaisissa teknisissä asioissa. Porvoon kaupungin kulttuuripalvelut ovat lisäksi toteuttaneet tapahtumia. Lisäksi useiden eri yritysten yhteistyöpanos Moon River Porvoon aikaansaamiseksi on ollut erittäin merkittävää. Ilman tätä panosta tapahtuma ei olisi mahdollinen.

Tapahtumasta on kehitetty pysyvä vuosittainen tapahtuma, mihin kaikki voivat osallistua, ja missä ammattilaiset, harrastajat ja oppilaitokset voivat tuoda omaa ja itsensä näköistä kulttuuria esiin. Yhdistyksen tarkoitus on mahdollistaa monipuolinen kulttuuritarjonta, ja kehittää tapahtumaa ja organisaatiota niin että se osallistaa mahdollisimman monia erilaisia tekijöitä ja antaa heille parhaan mahdollisen tavan ja paikan tuoda kulttuuriaan esiin.

Moon River -tapahtumaa koordinoi Moon River Porvoo ry, joka huolehtii mm. seuraavista toiminnoista:
– yhteistyökumppanit ja sponsorointi
– tiedotus ja markkinointi
– tapahtuman koordinointi
– ravintolayhteistyö
– tekniikka ja käytännön järjestelyt yhdistyksen järjestämien tapahtumien osalta

Yhteistyökumppaneiden näkyvyys:
– Moon River nettisivut
– Facebook
– lehti-ilmoitukset
– esitteet ja julisteet
– tiedotus
– muu markkinointimateriaali

Print Friendly, PDF & Email